013 - 530 03 03
Heeljelevenhardgewerkt?
Methetjuistepensioenkuntudanechtgaangenieten!

Pensioenen

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening

Veel werkende Nederlanders nemen deel aan een collectieve pensioenregeling van de werkgever, waardoor het lijkt of alles goed is geregeld. Dat is helaas niet helemaal waar.  

Veel werkende Nederlanders nemen deel aan een collectieve pensioenregeling van de werkgever, waardoor het lijkt of alles goed is geregeld. Dat is helaas niet helemaal waar, pensioen is namelijk steeds meer uw eigen verantwoordelijkheid. Het wisselen van werkgever, het eerder willen stoppen met werken en de afbouw van sociale voorzieningen zijn zaken die behoorlijke gaten in uw pensioenvoorziening kunnen slaan. En u bent zelf degene die het initiatief moet nemen om deze pensioengaten te dichten. Soentjens & Robben Advies werkt samen met een gerenommeerd financieel adviesburo dat u ondersteuning biedt bij uw persoonlijke financiële planning en een advies geeft dat aansluit bij uw wensen.

Verandering van werkgever

Als u van werkgever verandert, heeft dat consequenties voor uw pensioenopbouw. Er kan een pensioenbreuk optreden omdat u bij verandering van baan ook van pensioenregeling verandert. Veel werkgevers zijn al jaren bereid pensioenaanspraken uit de vorige dienstbetrekkingen over te nemen en daarvoor fictieve dienstjaren te geven. We noemen dit waardeoverdracht. De ingebrachte pensioenaanspraken tellen dan mee voor de opbouw van het nieuwe pensioen. Het hangt natuurlijk af van uw persoonlijke omstandigheden of deze waardeoverdracht voor u zinvol is.

Ook over het wel of niet hebben van een pensioengat bestaan vele vragen. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft 80% van de werknemers in Nederland een pensioengat. Het is voor veel mensen moeilijk te bepalen of het pensioeninkomen voldoende zal zijn en welke aspecten een negatieve rol spelen bij de eigen pensioenopbouw.

Eerder stoppen met werken

Een groeiende groep mensen wil eerder stoppen met werken. Ook deze keuze heeft uiteraard consequenties voor de pensioenopbouw. Of u eerder kunt stoppen, is afhankelijk van de gewenste ingangsdatum, het gewenste inkomen en het arbeidscontract.

Wilt u eerder stoppen met werken en voorziet u een pensioentekort? Dan kunt u dat op verschillende manieren aanvullen. De regelingen die uw werkgever u kan bieden om eerder te stoppen zijn: de VUT (voor de meeste werknemers al vervallen), het prepensioen en de bedrijfsspaarregeling. Ook kunt u zelf een aantal maatregelen treffen zoals lijfrenteverzekeringen, sparen, beleggen of het benutten van de (over)waarde van uw koopwoning. Soentjens & Robben Advies bespreekt graag de mogelijkheden hoe u zelf desgewenst voor een aanvulling kunt zorgen.

Wat is 'pensioen' eigenlijk?

Pensioen is uitgesteld loon, bedoeld voor de periode dat u niet meer werkt (doordat u met pensioen bent of arbeidsongeschikt) of voor uw nabestaanden. We praten dan over ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen. U bouwt in principe op in drie lagen (de drie ‘pensioenpijlers’). De eerste pijler is de basis die wordt gevormd door een toelage van de overheid in de vorm van AOW, WIA of Anw. De tweede laag (of pijler) bouwt u op bij een werkgever. De door u opgebouwde pensioenrechten blijven voor u. De derde bouwt u zelf op. Dat kan in de vorm van een al dan niet aftrekbare koopsom- of lijfrentepolis (zie punt 4: ‘Profiteer van de fiscale voordelen’), maar ook door te sparen, te beleggen of uw geld te steken in een huis of een bedrijf.

10 tips voor een zorgeloze oude dag

Het ziet er naar uit dat we in de toekomst veel meer zelf moeten doen om van een onbezorgde oude dag te kunnen genieten. Lees daarom onze waardevolle tips.

1

Denk op tijd aan uw pensioen

De meeste mensen gaan nadenken over hun pensioen als het eigenlijk al te laat is. Spaar liever niet voor een gloednieuwe auto, maar begin zo vroeg mogelijk met het reserveren van geld voor de oude dag. Een goede methode: zet automatisch maandelijks 50 of 100 euro op een internetspaarrekening of in een beleggingsfonds. Zonder dat u er erg in heeft krijgt u ‘vanzelf’ een leuk kapitaaltje bij elkaar.

2

Bereken waar u recht op heeft

Uw oudedagsvoorziening bestaat in principe uit AOW, pensioen en eventueel lijfrente-uitkeringen. Maak een overzicht van uw totale inkomsten nadat u bent gestopt met werken. Kijk eens wat u daarvan ongeveer overhoudt. Vergeet niet dat vermogen ook een bron van inkomen kan zijn. En lees ook de punten 7 en 8 met meer dan gemiddelde aandacht.

3

Bewaar uw overzichten zorgvuldig

Werknemers die tijdens hun leven van werkgever veranderen, hebben recht op pensioen van verschillende pensioenfondsen/verzekeraars. Als het goed is heeft u overzichten gekregen van de opgebouwde pensioenrechten. Bewaar ze goed, dan weet u tenminste waar u uw pensioen kunt halen. Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door aan alle pensioenfondsen/verzekeraars. En heeft u ook koopsom- en/of lijfrentepolissen? Bewaar ze op een veilige plaats: zo weet u precies bij welk fonds of welke verzekeraar u recht heeft op welke bedragen.

Kijk ook eens op www.pensioenkijker.nl en www.mijnpensioenoverzicht.nl

4

Profiteer van fiscale voordelen

Mogelijk heeft u pensioentekort (jaar- en reserveringsruimte) dat u fiscaal vriendelijk mag aanvullen door middel van een koopsom- of lijfrentepolis. Doe dat alleen als de uitkeringen straks tegen een lager tarief zullen worden belast dan het tarief waartegen u de premies nu in aftrek brengt.

U kunt uw pensioentekort zelf berekenen. Een goed rekenprogramma vindt u op de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

5

Pas nu uw lijfrentepolissen aan

Dit jaar kunt u nog aangeven of uw lijfrente mag worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Zo’n overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente tot uw 65ste of een andere pensioneringsdatum. Na 31 december 2005 is het afsluiten van een overbruggingslijfrente niet meer mogelijk. Controleer meteen de al bestaande polissen, en wijzig deze indien nodig. Het biedt u meer flexibiliteit en vrijheid.

LET OP:Staat de polis niet expliciet een overbruggingslijfrente toe en wordt er ook niet op een andere manier naar verwezen? Dan vervalt deze mogelijkheid ook voor de tot 1 januari 2006 in de polis opgebouwde waarde.

6

Maak een financieel plan

Eerder stoppen met werken, uw werknemerspensioen, extra pensioen, fiscaal optimale lijfrenteplanning. Hoe zit dat bij u? Uw oude dag is pas goed geregeld als u weet hoeveel oudedagsvoorziening u ongeveer zult opbouwen en u heeft vastgesteld hoeveel geld u nodig heeft om van te kunnen leven. Zoek een betrouwbare financieel adviseur met wie u een lange termijnplan maakt. Adviseurs die op uurbasis werken behartigen uw belangen in de regel beter.

7

Hou geen rekening met de AOW…

Wie zegt dat u over vijftien, twintig jaar nog AOW krijgt? Tegen die tijd is de bevolking vergrijsd en worden de premies verhoogd of de uitkeringen verlaagd. Of moet u doorwerken tot uw zeventigste voordat u recht heeft op AOW. Hoe dan ook, reken niet al te zeer op het staatspensioen in zijn huidige vorm.

Voor meer informatie over de AOW kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl

8

…en ook niet met VUT- en prepensioenregelingen

De VUT- en prepensioenregelingen zijn met uitsterven bedreigd. Vanaf 2006 kunt u niet meer opbouwen voor het prepensioen en verdwijnt de VUT in de meeste gevallen. Wilt u toch eerder stoppen met werken? Bouw dan zelf vermogen op, en begin op tijd (zie punt 1).

9

Bepaal uw eigen risicoprofiel

Hoeveel beleggingsrisico kunt en wilt u dragen? U kunt de waarde van uw koopsom- of lijfrentepolis beleggen, maar u kunt ook kiezen voor een gegarandeerde uitkering (sommige pensioenregelingen kennen deze keuzemogelijkheid trouwens ook). Beperk het risico als het gaat om uw boterhammen, neem eventueel wat meer risico voor het beleg.

10

Stel regelmatig uw financiële plan bij

Een toekomstscenario komt lang niet altijd overeen met de werkelijkheid. Soms is uw inkomen meer gestegen dan u ooit voor mogelijk hield, maar u kunt tussentijds ook uw baan verliezen. Misschien bent u wel gescheiden en hertrouwd. Hoe dan ook, het is verstandig elke vijf jaar en bij sterke wijzigingen in uw financiële plaatje uw oorspronkelijke plan bij te stellen.

INFORMATIE

Bedankt voor uw aanvraag, wij nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.